Forside
FORSIDE
PROFIL
VANDINFORMATION
ADMINISTRATION
KONTAKT OS
  SELVBETJENING     Forside > Selvbetjening > Tilmeld Betalingsservice
 
Måleraflæsning
Flyttemeddelelse
Tilmeld Betalingsservice
SMS service
 
 
   
Tilmeld dig Betalingsservice

Her kan du tilmelde din vandregning til Betalingsservice.
Med Betalingsservice kommer du nemt omkring betalin-
gen af dine vandregninger - uden lange køer og høje gebyrer.

PBS A/S (Payment Business Services), som ejes af de
danske pengeinstitutter og Nationalbanken, står bag Betalingsservice.

Sådan tilmelder du dig

For at tilmelde dig skal du udfylde navn, adresse og pen-
geinstitut. Herudover skal du bruge dit kundenummer
(15-cifret nummer, som står nederst på dit girokort), dit
CPR-nummer samt registrerings- og kontonummer fra din bank.

Klik her og tilmeld dig Betalingsservice

Sådan fungerer Betalingsservice

I god tid før betalingsfristen modtager du en udskrift fra Betalingsservice. Her ser du det beløb, som trækkes fra
din konto og betales til Helsinge Vandværk. Indtil betalin-
gen fremgår af betalingsoversigten, skal dine regninger betales som hidtil.

Årsafregningen modtager du stadig fra Helsinge Vandværk sammen med 1. acontorate i slutningen af januar.

Ønsker du at opsige aftalen med Betalingsservice, skal du henvende dig i din bank. Husk imidlertid at finde en alter-
nativ betalingsform, så du undgår rykkere.

Sikkerhed

Dine oplysninger er fortrolige og transmitteres over en 128
bit krypteret protokol (SSL) - samme type krypteringspro-
tokol, som anvendes til betalinger via Internettet.

I bunden af tilmeldingsvinduet ses et lille hængelås-ikon, som betyder, at du er på en sikker server. Desuden fore-
går din tilmelding på en krypteret linje. Det vil sige, at ingen kan læse eller indsætte oplysninger i de informationer, der udveksles mellem dig og Betalingsservice.

Dine oplysninger bliver således håndteret fuldt fortroligt. Oplysningerne bliver sendt direkte til Betalingsservice.

 
MojoMedia