Forside
FORSIDE
PROFIL
ADMINISTRATION
SELVBETJENING
KONTAKT OS
  VANDINFORMATION     Forside > Vandinformation > Sikring mod tilbagestrømning
 
Vandets hårdhedsgrad
Vandkontrol
Gode vandråd
Ansvarsfraskrivelse
Klager
Sikring mod tilbagestrømning
Byggevand
 
 
   
Sikring mod tilbagestrømning

På baggrund af forureningssagen fra Køge, hvor et stort antal forbrugere fik tilbageført renset spildevand fra Køge Renseanlæg, vil Helsinge Vandværk hermed komme med nogle oplysninger og en opfordring til vore forbrugere, for at imødegå en lignende situation.

Der findes flere brancher, hvor der anvendes teknisk vand eller hvor der tilsættes mere eller mindre giftige stoffer til vandet.

Eksempelvis kan nævnes renseanlæg, større kloakpumpe-stationer, kemiske virksomheder, medicinalvirksomheder, landbrug med foderanlæg til husdyr, tankstationer med bilvask, svømmehaller, sprinkleranlæg m.m.

Der er i Danmark regler for installationer, der skal sikre, at vand, der er tappet, ikke kan strømme tilbage til drikkevandsinstallationen. Foranstaltningerne til at sikre mod tilbagestrømning afpasses efter det tappede vands farlighed.

Det er ejeren af den enkelte installation der har ansvaret for, at installationen er lovlig og at reglerne er overholdt. Sikring mod tilbageløb skal ske med en kontraventil eller / og vakuumventil eller luftgab afhængig af forureningsgrad.

Denne henvendelse er rettet til Helsinge Vandværks forbrugere med henblik på at gøre opmærksom på problematikken. Hvis det giver anledning til usikkerhed om installationen er udført korrekt, vil vi anbefale, at der tages kontakt til en VVS-installatør for at få tjekket installationen.

Vi vil meget gerne være behjælpelige med at uddybe problematikken. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.


 
 
MojoMedia