Forside
FORSIDE
PROFIL
VANDINFORMATION
ADMINISTRATION
SELVBETJENING
KONTAKT OS
  PROFIL     Forside > Profil
 
Personale
Bestyrelse
Historie
 
 
   
Profil

Helsinge Vandværk s.m.b.a. er en privat vandforsyning, som er ejet af godt 3.000 andelshavere, hustande og erhverv.

Vandet fra Helsinge Vandværk hentes fra 7 op til 162 meter dybe boringer.

Vandtårnet, som er 28 ½ meter højt, kan rumme 400 m³ vand, og rentvandstankene 2000 m³, hvilket svarer til ca. 1,5 dages normalforbrug i forsyningsområdet.

Der indvindes ca. 500.000 kubikmeter pr. år.

Efter indpumpning til vandværket, iltes vandet og filtreres derefter 2 gange i sandfiltre.

Der tilsættes ingen fremmede stoffer til vandet ved behandlingen.

Helsinge Vandværk forsyner Helsinge by og nærmeste omegn gennem ca. 220 kilometer hovedledninger samt et større antal stikledninger.

Der er etableret ringforbindelser, som gør det muligt at forsy-ne og modtage vand fra andre vandværker i kommunen, hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt at forsyne sine forbrugere fra eget vandværk.

Drift og administration

Den daglige drift af vandværket samt nødvendige anlægs-arbejder i forbindelse med nytilslutninger og reparationer foretages af en driftsleder og to driftsassistenter.

Helsinge Vandværk og Helsinge Fjernvarme har i en årrække haft kontorsamarbejde således, at den daglige administration med korrespondance, ind- og udbetalinger, regnskabsførelse m.m. foregår på Helsinge Fjernvarmes kontor. En ordning begge værker drager nytte af.

Besøg på vandværket

Ved åbent-hus arrangementer m.m. og som led i gymnasiets og folkeskolens undervisning får vandværket mange besøg. Gennem orientering og rundvisning får interesserede borgere og elever forståelse for, hvordan drikkevandet bliver behand-let fra oppumpning, iltning og efterbehandling til forbrug.

 

 
MojoMedia